Nieuws & agenda

Het laatste nieuws...


Na 70 jaar toneel activiteiten in Lent heeft het bestuur, in goed overleg met alle leden, besloten tot opheffing van onze toneelvereniging over te gaan.

Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, wordt om op dezelfde voet verder te gaan.

Het was de afgelopen periode al erg moeilijk om een mooi stuk te vinden met de juiste bezetting binnen onze vereniging.

De belangrijkste factor hierin is de leeftijd van de meeste spelers maar ook, niet te vergeten, de vervelende corona-tijd waarin we allen op dit moment in verkeren.

Ook met de maatregelen van de regering, die op dit moment op iedereen van toepassing zijn, is het voor ons ook een onmogelijke situatie geworden om repetities te houden en uitvoeringen te geven.

Wij betreuren uiteraard zeer dat wij als vereniging deze beslissing moeten nemen.

Wel kunnen wij, samen met u, terugkijken op 70 jaar toneelplezier in Lent.

Per 31 december 2020 sluiten wij dus een lange toneeltraditie af.

Tot slot een woord van dank aan iedereen die ons al die jaren heeft gesteund, in welke vorm dan ook.Bestuur en leden Toneelvereniging Nieuw Leven